Tribale Kunst van juli is uit. Zie de inhoud hieronder!!

Tribale Kunst is het kwartaalblad van onze vereniging Tribale Kunst en Cultuur. In het blad verschijnen artikelen van leden van de vereniging over bijzondere objecten en verzamelingen, maar vooral ook over de culturele achtergrond van de objecten die verzameld worden of wetenswaardigheden over de antropologie en de kunstwereld .

Er is een kleine voorraad oude nummers  aanwezig. Tegen een geringe vergoeding  kunnen deze worden toegezonden. Informatie over beschikbare nummers en toezending:  tkcredactie@gmail.com .

U kunt het blad ontvangen door lid te worden van de Vereniging. U krijgt dan gelijktijdig vele andere mogelijkheden voor activiteiten, kennismaking met andere verzamelaars en geïnteresseerden. Wilt u meer weten dan kunt u hier kijken en/of even door onze website bladeren.

Hits: 66

Oproep van Ron van Doorn om hulp bij een boek over akuaba (akua’mma) van de Asante

Goede morgen, middag of avond.

Ten langen leste, bijna te laat, wil ik graag een oproep doen. We hebben hulp nodig voor een boek over akuaba (akua’mma) van de Asante, dat in September het levens-licht zou moeten zien.

Via bemiddeling van Guy van Rijn is Herbert Cole aangehaakt. Hij is emeritus hoogleraar Afrikaans kunst historicus aan de UC Santa Barbara en heeft meerdere boeken geschreven, waaronder the arts of Ghana(1977) en Maternity(2013). Na een kwalitatieve weging van mijn collectie (ongeveer 160 akua’mma) leken er velen “modern”; mogelijk gemaakt voor de (verzamelaars)markt in plaats van voor traditioneel gebruik. Om onze beweringen te on-derbouwen zijn we op zoek naar zoveel mogelijk (bewezen) oude stukken. Vele museums zijn aangeschreven en geven medewerking. Het blijkt moeilijk oude stukken te vinden. Voor-alsnog hebben we slechts een honderdtal stukken gevonden van voor 1970.

Er zijn uiteraard veel stukken die oud lijken te zijn, maar een datering ontbreekt. Een datering kan zijn: beschreven in een oud boek, binnenkomst in een museum of collectie, oude aankoopnota en dergelijke. Mocht u in het bezit zijn van stukken van bijvoorbeeld ten Houten, galerie Khepri, Kouw, Felius, van Lier, Aaldrink, Lemaire of een van de vele anderen waarvan ik de naam niet weet, of akuaba waarvan redelijkerwijs de ouderdom vast staat en ons wilt helpen, verzoeken wij u contact op te nemen.

Bij gebleken bruikbaarheid ontvangt u uiteraard een gesigneerd exemplaar van het boek. Een voorlopig voorbeeld van een aantal pagina’s over wenkbrauwen en neuzen is bijgevoegd. Alvast onze hartelijke dank, Ron van Doorn. doornron@gmail.com; 06-50878474

Hits: 210

Metropolitan Museum in New York erkent oorspronkelijke bewoners met een plaquette

Dergelijke ‘landerkenningen’ zijn al langer gebruikelijk bij musea in Australië en Nieuw-Zeeland. Overgenomen uit de Volkskrant: Anna van Leeuwen 17 mei 2021, 17:08

De plaquette op de gevel van het museum. Beeld Bruce Schwarz/Metropolitan Museum of Art New York
De plaquette op de gevel van het museum.Beeld Bruce Schwarz/Metropolitan Museum of Art New York

Waar bevindt het wereldberoemde Metropolitan Museum of Art zich? Google Maps laat zien: in New York, op Manhattan. Om preciezer te zijn: aan het Central Park, op 5th Avenue. Maar sinds vorige week is het museumgebouw uit 1872 voorzien van een plaquette die bezoekers laat weten: ‘Het Metropolitan Museum of Art is gelegen in Lenapehoking’.

Lenapehoking verwijst naar het gebied van de Lenape, een inheems volk dat woonde aan de oostkust van de VS, tussen Connecticut en Delaware. In de 18de eeuw werden de Lenape met geweld verdreven uit deze regio, waar de grote steden Philadelphia en New York werden gesticht.

Aan deze geschiedenis wil het Amerikaanse museum nu recht doen. Op de plaquette staat: ‘Met respect erkennen en eren wij alle inheemse gemeenschappen – in verleden, heden en toekomst – om hun voortdurende en fundamentele relatie tot de regio.’

Dit soort toelichtingen, ‘landerkenningen’ genoemd (land acknowledgements), zijn al langer gebruikelijk bij musea in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat het Metropolitan Museum nu van een plaquette is voorzien, is het vervolg van een andere historische stap. Vorig jaar stelde het museum namelijk voor het eerst een voltijds curator Native American Art aan. Patricia Marroquin Norby (zelf Native American) beloofde bij haar aantreden dat zij in samenwerking met inheemse gemeenschappen zou zorgen voor ‘betekenisvolle systematische verandering’. Met twee collega’s nam zij het initiatief tot de gedenkplaat op de gevel.

Momenteel is in het gebouw aan 5th Avenue de tentoonstelling Art of Native America: The Charles and Valerie Diker Collection te zien. Het gaat om een schenking van ruim honderd kunstvoorwerpen uit vijftig verschillende inheemse Noord-Amerikaanse culturen. Inmiddels wordt gewerkt aan een landerkenningsplaquette voor de dependance in Upper Manhattan. Het woord ‘Manhattan’ komt overigens uit de taal van de Lenape.

Hits: 87

Boekjes over kralen en goudgewichten

Hans van der Storm heeft een serie handzame A5 boekjes in eigen beheer uitgegeven. Er zijn momenteel 6 boekjes gereed. Ze beschrijven verschillende aspecten van kralen en Akan goudgewichten. Alle boekjes worden in een kleine oplage gedrukt. Daarom kunnen ze zo nu en dan uitverkocht zijn. Het is altijd mogelijk om van een boekje een PDF te bestellen. Deze zijn op een geschikte computer of tablet te lezen en door te bladeren.

Kijk hier voor meer informatie

Hits: 100

Nieuw verschenen boek: Traditionele wapens van Borneo. De uitrusting van de koppensnellers.Deel III: Zwaarden en messen.

Borneo, in grootte het derde eiland op de wereld, herbergt een enorme natuurlijke rijkdom. Woeste oerwouden met een overweldi-gende natuur. Hoge bergen en lange rivieren, bomen die tot in de hemel reiken. Daaronder een vegetatie met talloze planten en bloemen. Dieren in een oneindige variatie, panters, apen, bonte vlinders en prachtige vogels waaronder de neushoornvogel en de argusfazant, heilige vogels voor de bewoners.

Temidden van die woeste natuur hebben zich eeuwen geleden mensen gevestigd. Afkomstig van het vasteland van Azië hebben zij hun weg gevonden naar Borneo en daar hun leven opgebouwd. Een oeroude cultuur met vele volken, talen, kunstuitingen en tradities. Eén van die tradities was het koppensnellen.

De uitrusting van de koppensnellers wordt in deze boekenserie beschreven. Stuk voor stuk gaat het hier, naast het praktische nut, om voorwerpen die als kunstwerk kunnen worden beschouwd. Net als de omringende natuur in een eindeloze variatie en vormenrijkdom.

Verkrijgbaar bij: Sunfield Publishing via een email

Auteur: Albert G. van Zonneveld
Schrijver van onder andere:

Traditionele wapens van Borneo:

  • De uitrusting van de koppensnellers.
  • Deel I, Schilden en krijgskleding
  • Deel II, Speren en blaasroeren

Het internationaal standaardwerk:

  • Traditional weapons of the Indonesian  archipelago

En van

  • Traditionele wapens van Enggano, een verdwenen cultuur van de Indonesische   archipel

Hits: 179

Expositie Frank Eerhart: Ferro

https://kunstruimtekuub.nl/ferro-frank-eerhart/

Ferro
Expositie
Frank Eerhart
23 april t/m 6 juni 2021

Ferro’ is een tentoonstelling die, als je al het werk zo bijeen ziet, verwarring oproept. Er is geen eenheid van handeling, plaats en tijd en biedt daardoor bij de eerste, vluchtige observatie geen houvast om de objecten in te delen in vaak onbewuste schema’s.‘Ferro’ is een tentoonstelling die uitnodigt eerst goed te kijken en pas dan de vraag te stellen: wat zie ik hier? Elk object op deze tentoonstelling bestaat uit ijzer of er is ijzer in verwerkt. Vandaar de titel: ‘Ferro’. Eenheid van materiaal is er in ieder geval wel. Dat levert in dit geval ook eenheid van kleur op, alle tinten van bruin, grijs en zwart en daarmee wordt de nadruk gelegd op functie en vorm van het object. Om van ijzerhoudende erts vloeibaar ijzer te maken is heet vuur nodig. Het vergt ambacht- en kunstenaarschap van een smid om daarvan vervolgens driedimensionale objecten te maken. Het smidse werk is bezield werk dat door de eeuwen heen bij elke beschaving in hoog aanzien stond (en staat). Met deze tentoonstelling wordt ook het edele vak van de smid en van de kunstenaar die betekenis aan het object geeft, geëerd.

Objets trouvés

Eenheid van handeling is er niet in deze tentoonstelling omdat de ijzeren etnografische beelden en objecten uit West-Afrika die hier getoond worden en die alle tot de in decennia opgebouwde collectie van Frank Eerhart behoren, gecombineerd worden met ‘objets trouvés’ welke Eerhart door toevoeging of weglating van onderdelen tot een andersoortig object maakt, een andersoortige betekenis geeft. Toch bestaat er gelijkenis tussen beide soorten van objecten, behalve dat ze geheel of gedeeltelijk uit ijzer bestaan, zo veel zelfs dat vaak niet onmiddellijk duidelijk is of we hier met een gesmeed beeldje uit de negentiende eeuw uit een ander continent te maken hebben of met een hedendaags samengesteld beeld uit het atelier van Eerhart in Eindhoven.Daarmee is ook aangegeven dat eenheid van plaats en tijd – West-Afrika en Eindhoven liggen zowel geografisch als qua cultuur een eindje uit elkaar – ver te zoeken is en eigenlijk alleen maar te begrijpen is als de gehele wereld tot plaats van handeling wordt genomen. Dat is wat deze tentoonstelling stimuleert: westerse moderne kunst staat zeer dicht bij objecten uit de etnografica, mede omdat bij het terugbrengen tot de essentie van een beeld, zich een gelijksoortig minimalisme in vorm voordoet. Sinds Picasso zijn (Afrikaanse) kunstobjecten een bron van inspiratie voor het werk van vele moderne en hedendaagse kunstenaars, denk bijvoorbeeld aan het werk van Klaas Gubbels. En de eenheid van tijd waarbij volgens de strikte omschrijving de handeling zich binnen 24 uur dient te ontwikkelen, kan alleen maar worden volgehouden indien eeuwen worden begrepen als een zeer langzaam lopende klok waarbij alle samengebalde kennis, informatie en cultuur uit voorgaande eeuwen, van nabij en van ver weg, ons handelen nu in belangrijke mate beïnvloeden.

Objets cérémonial

En dan is er nog het verschil in ‘bezieling’. De objecten uit West-Afrika zijn veelal ‘objets cérémonial’. Ze zijn spiritueel van aard, er gaat kracht van voorouders en ondersteuning vanuit door de betekenis die eraan gegeven wordt en het zijn (of beter gezegd: waren) ook ruilmiddelen die de vorm van geld hadden: hoe bewerkelijker het object, hoe meer waard. Deze lading hebben de objecten van Eerhart niet maar ook hier, in het gerationaliseerde westen, is het samenleven ondenkbaar zonder de vele dagelijkse symbolen waaraan houvast en kracht wordt ontleend. Zoals een eenvoudige dundoek met wat kleuren en vormen erop dat als nationale vlag het symbool is van eenheid en trots (en strijd en xenofobie). En wordt het belang van (beeldende) kunst niet regelmatig verdedigt tegen kortzichtige aanvallen met de argumentatie dat zij bezieling geeft aan het bestaan, dat zonder kunst een samenleving uiteenvalt in brokken geatomiseerde individuen waar elke samenhang en dus houvast uit verdwenen is, een onleefbare wereld? Behalve het esthetisch genoegen dat gepaard gaat met het zien van de objecten, beoogt deze tentoonstelling aldus de begrippen handeling, plaats en tijd op te rekken tot een tentoonstelling waar de bezoeker, na enige verwarring, nieuwsgierig de tijd voor neemt.

Jaap Röell april 2021

Frank Eerhart is ook dichter. Speciaal voor deze tentoonstelling Ferro, schreef hij:

delven, het oer

erts uit aderen

stroomt in een vloed

als stollend bloed tot ijzer

het wordt beklonken

in vonken behamerd

tot onmisbaar object

een hak om aarde

om te wroeten, waarde

vol leven zaaien

tot bloei, tot oogst

Website Frank Eerhart >https://www.frankeerhart.nl/

Hits: 75

Geef een lidmaatschap cadeau!

Kent u iemand met een interesse voor verre culturen?

Dan is het misschien een idee die persoon het lidmaatschap van onze vereniging Tribale Kunst en Cultuur cadeau te geven.

Kijkt u eens op onze website rond.

Als u denkt dat dit passend is voor de persoon die u een cadeau wil geven, vul dan hier ons adres-formulier in. Dan nemen wij per email contact met u op.

Als u voorafgaand vragen heeft kunt u die hier stellen.

Een vol jaar voor één lid kost € 35,- euro, indien de partner ook lid wordt € 50,- vanaf juni kost het respectievelijk € 17,50 of € 25,-.

Hits: 83

Tribale Kunst van maart vol kunst en cultuur

Tribale Kunst is het kwartaalblad van onze vereniging Tribale Kunst en Cultuur. In het blad verschijnen artikelen van leden van de vereniging over bijzondere objecten en verzamelingen, maar vooral ook over de culturele achtergrond van de objecten die verzameld worden of wetenswaardigheden over de antropologie en de kunstwereld .

Er is een kleine voorraad oude nummers  aanwezig. Tegen een geringe vergoeding  kunnen deze worden toegezonden. Informatie over beschikbare nummers en toezending:  tkcredactie@gmail.com .

U kunt het blad ontvangen door lid te worden van de Vereniging. U krijgt dan gelijktijdig vele andere mogelijkheden voor activiteiten, kennismaking met andere verzamelaars en geïnteresseerden. Wilt u meer weten dan kunt u hier kijken en/of even door onze website bladeren.

Hits: 91

Onderzoek naar verzamelaars van Afrikaanse tribale objecten tijdens de Corona epidemie.

Met de wereldwijde COVID-19-pandemie die velen in een lokale quarantaine dwingt, heeft de Afrikaanse kunstmarkt nog nooit zoveel ontwrichting meegemaakt. In 2020 werden kunstbeurzen geannuleerd, galerijen gesloten, veilingen opnieuw gepland en verzamelaars beperkt om persoonlijk met kunst bezig te zijn. Wereldwijde beperkingen hebben verzamelaars gedwongen alternatieve manieren te vinden om te kopen – meer verzamelaars dan ooit kopen kunst online. Om beter te begrijpen hoe de huidige pandemie verzamelbeslissingen beïnvloedt, heeft ÌMỌ̀ DÁRA wereldwijd een onderzoek uitgevoerd onder 230 inzamelaars.

De studie onderzocht verschillende belangrijke onderwerpen, waaronder:
> Het huidige profiel van Afrikaanse kunstverzamelaars,
> Aandachtsgebieden bij het verzamelen
> De impact van de pandemie op budgetten
> Hoe COVID-19 de interacties van verzamelaars met kunst beïnvloedt.

Hits: 115

Nigeria en het British Museum plannen voor een groot Museum op de plaats van het oude koninkrijk Benin.

Zie ook artnet.com

Het aanstaande Edo Museum of West African Art (EMOWAA) in Benin City, Nigeria, wordt gepland bovenop een schat aan cultureel erfgoed. Waardevolle archeologische overblijfselen uit het voormalige koninkrijk Benin liggen begraven onder de voorgestelde locatie voor het aanstaande door David Adjaye ontworpen museum, dat zowel ruïnes als kunstvoorwerpen uit het voormalige koninkrijk zal herbergen die nooit volledig zijn onderzocht. In een poging om nauwere culturele banden met Nigeria te onderhouden tegen de achtergrond van een griezelige koloniale geschiedenis – waaronder de massale plundering van het koninklijk paleis van Benin door Britse troepen in de 19e eeuw – helpt het British Museum teams op de grond bij het opgraven van de ruïnes. Een ambitieus project van $ 4 miljoen dat begint in 2021. In tegenstelling tot de culturele artefacten die werden gemaakt in de 19e eeuw, die tegenwoordig verspreid zijn over vele musea in Europa en de VS, zullen objecten die zijn opgegraven als onderdeel van het vijfjarige EMOWAA Archaeology Project in Nigeria blijven en deel gaan uitmaken van de toekomstige museumcollecties. en tentoonstellingen.

Wij (redactie van de website van de Vereniging Tribale Kunst) verwachten dat dit museum – als het goed beheerd wordt – een sterk argument gaat vormen om topstukken uit tribale kunst collecties terug te laten keren naar Nigeria.

Hits: 187

Footprints december 2020 is uit

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar footprints@xs4all.nl of u kunt deze nieuwsbrief hier uit archief downloaden.

Footprints is de nieuwsbrief van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur. De nieuwsbrief komt 10 maal per jaar uit en biedt iedere keer nieuws over Exposities, over boeken, en bijzondere websites, verschaft downloadlinks naar artikelen over Tribale Kunst en etnografieën van volkeren en nog vele andere zaken.

Hits: 84

TKC wenst u een gelukkig, gezond, kunstzinnig en cultureel hoogstaand 2021

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/312289

Metropolitan museum of art

Title: Figure: Equestrian
Date: 16th–18th century
Geography: Mali
Culture: Dogon peoples
Medium: Wood
Dimensions: H. 27 1/2 in. × W. 7 in. × D. 16 3/4 in. (69.9 × 17.8 × 42.5 cm)
Classification: Wood-Sculpture
Credit Line: The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Bequest of Nelson A. Rockefeller, 1979
Accession Number: 1979.206.85

Hits: 90

Tribale Kunst december 2020 weer vol schoonheid en inzicht

Tribale Kunst is het kwartaalblad van onze vereniging Tribale Kunst en Cultuur. In het blad verschijnen artikelen van leden van de vereniging over bijzondere objecten en verzamelingen, maar vooral ook over de culturele achtergrond van de objecten die verzameld worden of die we op een andere manier kennen.

Er is een kleine voorraad oude nummers  aanwezig. Tegen een geringe vergoeding  kunnen deze worden toegezonden. Informatie over beschikbare nummers en toezending:  tkcredactie@gmail.com .

U kunt het blad ontvangen door lid te worden van de Vereniging. U krijgt dan gelijktijdig vele andere mogelijkheden voor activiteiten, kennismaking met andere verzamelaars en geïnteresseerden. Wilt u meer weten dan kunt u hier kijken en/of even door onze website bladeren.

Hits: 103

De nieuwe Footprints voor november 2020 is uit!!

Footprints is de nieuwsbrief van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur. De nieuwsbrief komt 10 maal per jaar uit en biedt iedere keer nieuws over Exposities, over boeken, en bijzondere websites, verschaft downloadlinks naar artikelen over Tribale Kunst en etnografieën van volkeren en nog vele andere zaken.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar footprints@xs4all.nl of u kunt deze nieuwsbrief hier uit archief downloaden.

Hits: 100

De nieuwsbrief september 2020 van onze vereniging is uit.

Opgeven voor de nieuwsbrief kunt u via: footprints@xs4all.nl

Deze Footprints bevat weer een aangename keur aan Websels (interessante links op internet), Boeken, Beursen en veilingen. Leden van onze vereniging vinden er belangrijk verenigingsnieuws en zij ontvangen ook regelmatig een PDF met door andere leden aangeboden Tribale Kunst objecten. De laatste noemen wij “Beurs Online” en vervangt de beurs van de vereniging in april die vanwege Corona maatregelen is afgelast.

Hits: 115

Brafa uitgesteld naar 23 tot 30 januari 2022

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 1 oktober jl. hebben de leden van de VZW Antiekbeurs van België, de organisator van BRAFA in Brussel, besloten de 66ste editie van de beurs uit te stellen naar januari 2022.

De onzekerheden omtrent de huidige coronapandemie in Europa vormen de belangrijkste reden van dit uitstel. BRAFA is de eerste internationale kunstbeurs van het jaar en telt gemiddeld 130 exposanten, van wie twee derde uit het buitenland komt. Vorig jaar trok de beurs een recordaantal van 68.000 bezoekers, verzamelaars en handelaren, van wie een groot aantal afkomstig was uit de buurlanden.

Er bestond echter een reële kans dat we het enkele weken vóór de opening hadden moeten annuleren. Aan het organiseren van een evenement als BRAFA gaan enkele maanden van voorbereiding vooraf en er zijn veel partijen bij betrokken.

Het was uiteraard een zeer moeilijke beslissing. We wilden vooral geen ondoordachte risico’s nemen voor onze bezoekers en exposanten. Daarom hebben we de tijd genomen om te overleggen met vertegenwoordigers van lokale overheden, wetenschappers, collega’s van andere grote evenementen en natuurlijk onze exposanten en partners.

Alle projecten en inspanningen zijn vanaf nu gericht op de 2022 editie van BRAFA, die plaatsvindt van 23 tot en met 30 januari.

Zie: www.brafa.art

Hits: 144

Activisten lopen weg met beeld uit Afrika Museum

Franssprekende activisten hebben geprobeerd een beeldje te stelen uit het Afrika Museum in Berg en Dal. Dat is te zien op beelden die ze op YouTube hebben gezet.

Lees hier het hele bericht van de NOS

De activisten hebben het beeld meegenomen omdat zij menen dat het Afrika Museum bijna een half miljoen spullen herbergt die geplunderd en gestolen zouden zijn tijdens de kolonisatie in Afrika. “We brengen alles terug naar huis. Het is ons erfgoed”, staat er in een begeleidende tekst onder de video.

Het Afrika Museum heeft al enige tijd geleden het beleid met betrekking tot teruggave van koloniale collecties vastgesteld. U vindt hier de Nederlandse uitleg en de Engelse beleidstekst.

Hits: 114

Longread bij het tijdschrift Tribale Kunst september 2020 over de Belgische kolonist Alexandre Delcommune, Congo tijdens de jaren 1874-1893.

In het artikel wordt de avontuurlijke episode beschreven uit de beginperiode van de kolonisering van Congo, met commerciële vestigingen vanuit Nederland, Frankrijk, Engeland, Portugal. Een periode waarin iedereen nog het ‘recht’ had om initiatief te nemen en een handelsonderneming te vestigen. Zo was de Nederlander Anton Greshoff er ooit handelsagent voor de Nieuwe Afrikaanse Handels-Vennootschap, ook wel de Hollandaise genaamd.
Het speelt in een tijd waarin de lokale bevolking nog een reële macht had met een gewoonterecht dat naast het recht van de Europeanen bestond, waarin koningen en chefs nog de lokale macht uitoefenden, waar de Europeanen nog een taks betaalden aan de Congolese leiders voor elke handelswaar die werd aangekocht.

Hits: 154

Fotogalerij van John Watt Beattie

In het nu onlangs verschenen september nummer van Tribale Kunst vindt u op pagina 18 en 19 een artikel en fotogalerij van John Watt Beattie. Op de website vindt u een uitgebreidere fotogalerij.

John Watt Beattie emigreerde op negentienjarige leeftijd in 1878 naar Tasmanië. Nadat hij zich de eerste jaren, met weinig succes, met de schapenteelt had bezig gehouden, nam hij al snel een fotostudio over om zich in de jaren die volgden tot een vooraanstaande fotograaf te ontwikkelen. Later verlegde hij zijn interesse van de studio naar de wereld buiten. Op een vijf maanden durende expeditie in 1906 door de Stille Oceaan, met het schip de Southern Cross, deed hij tal van eilanden aan, waaronder de Salomonseilanden. Zijn foto’s getuigen van zijn interesse in de mens en cultuur.

Hits: 273

Tribale Kunst september is uit

Tribale Kunst is het kwartaalblad van onze vereniging Tribale Kunst en Cultuur. In het blad verschijnen artikelen van leden van de vereniging over bijzondere objecten en verzamelingen, maar vooral ook over de culturele achtergrond van de objecten die verzameld worden of die we op een andere manier kennen.

Er is een kleine voorraad oude nummers  aanwezig. Tegen een geringe vergoeding  kunnen deze worden toegezonden. Informatie over beschikbare nummers en toezending:  tkcredactie@gmail.com .

U kunt het blad ontvangen door lid te worden van de Vereniging. U krijgt dan gelijktijdig vele andere mogelijkheden voor activiteiten, kennismaking met andere verzamelaars en geïnteresseerden. Wilt u meer weten dan kunt u hier kijken en/of even door onze website bladeren.

Hits: 99

Heeft u ivoor? Lees dit!

Een ‘lillik’ en duur beeldje van 17,50 euro

Wie: Evert (74)
Kwestie: ivoor te koop aanbieden
Waar: rechtbank Midden-Nederland (Utrecht)
Merel Thie
NRC 3 augustus 2020 Leestijd 2 minuten

Evert is 74 en noemt zich „pensionado”. Hij werkt al lang niet meer, vertelt hij de politierechter in Utrecht, maar gaat wel af en toe naar beurzen om spulletjes te verhandelen. „Als hobby”, zegt hij. Het tafeltje waaraan hij zit in de rechtszaal, wordt na elke zitting met een doekje afgenomen door de griffier.

Op de verzamelaarsjaarbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs (‘het grootste vintage evenement van Europa’) werd hij op 14 april 2018 aangesproken. Door twee controleurs, bleek tijdens het gesprek. Medewerkers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit schuimen vaker dit soort beurzen af, waar ze op een middag soms wel zestig ivoren objecten aantreffen. Ook tussen de handel van Evert lag een ivoren beeldje.

De politierechter vat met een blik op het dossier samen: „Als ik het zo zie, is er over de feiten weinig discussie. U ontkent niet dat u het beeld daar te koop hebt aangeboden. Het was van ivoor.”

„Nou”, zegt Evert. „Dat is wel een beetje erg luxe… om het een beeld te noemen.”

De rechter vraagt: „Het had de vorm van een schildpad toch?”

Evert, in onvervalst Utrechts accent: „Het was echt een heel lillik ding.” „Maar”, geeft hij dan toe, „het wás ivoor.”

Oud ivoor, dat wel. Hij had het beeldje al minstens veertig jaar in bezit, zegt hij. Het zat tussen spullen die hij lang geleden op een veiling in België had gekocht.

Bewerkt ivoor dat ouder is dan 1947 mag wel verhandeld worden, het wordt dan beschouwd als antiek. Maar dan moet er een officieel taxatierapport zijn waaruit dat blijkt.

Van de verplichting om aan te tonen dat het om oud ivoor gaat, was de verdachte op de hoogte, blijkt op zitting. „Zo’n rapport laten opstellen kost 75 euro. En ik vroeg maar 17,50 euro voor dit ding. Dus het was de moeite niet.” Hij had „niet verwacht” dat iemand erover zou vallen.

Justitie stuurde hem een ‘transactievoorstel’. Als hij 750 euro boete zou betalen, was het klaar. Maar hij tekende bezwaar aan en liet zijn zaak voorkomen.

„Waarom heeft u de boete niet betaald?”, wil de officier van justitie weten.

Evert: „Ik vond het een verschrikkelijk hoog bedrag.”

Op Everts strafblad staat dat hij ook in 2013 al in aanraking is gekomen met justitie, voor het bezit van zeven ivoren beeldjes. Het verbaast Evert: „Daar weet ik niets van. Het was er bovendien maar één.”

In haar requisitoir vertelt de officier van justitie dat ze veel op beurzen komt en dat iedereen die ze daar spreekt, stropen afkeurt. „Maar het valt mij op dat veel mensen geen verband zien tussen de handel in ivoor en stropen.” „Dat”, zegt ze, „is nogal kortzichtig.” De handel in ivoor creëert vraag naar ivoor en houdt dus het stropen van olifanten in stand.

„U”, zegt ze tegen Evert, „vond het taxatierapport te duur en heeft dus bewust het risico genomen.” Omdat Evert al eerder ivoor in bezit had, vindt ze een boete van 750 euro nog steeds op zijn plaats.

De politierechter geeft Evert het laatste woord. Die zegt: „Ik ben geen handelaar, maar een verzamelaar.” En dan, schuldbewust; „Ik zal het nooit meer doen.”

De politierechter vindt dat de feiten bewezen zijn, en dat de officier „treffend heeft verwoord” dat de handel in oud ivoor wel degelijk een verband heeft met stroperij die nu plaatsvindt.

Hij laat in het voordeel van de verdachte meewegen dat hij „niet een zeer professionele handelaar” is. Maar in diens nadeel weegt mee dat hij weloverwogen heeft afgezien van het opstellen van een taxatierapport. „Als het beeldje wat u betreft toch zo’n geringe waarde had, laat het dan toch gewoon thuis.”

Hij legt hem de boete op van 750 euro, maar daarvan is de helft voorwaardelijk. Als hij niet binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat, hoeft hij dat deel niet te betalen.

Evert reageert: „Dat vind ik nog steeds veel geld, maar ik vind het wel goed.”

Hits: 150

Onze zustervereniging VVE heeft haar Jaarboek 2020 uitgebracht.

Uitgave Vereniging Voor Etnografica

Bij de Vereniging Voor Etnografie is het jaarboek 2020 verschenen: U kunt het bestellen door  een email te sturen naar de secretaris van de VVE: secretarisvvetnografica@gmail.com

U krijgt dan een mail met de mededeling of het nog beschikbaar is en op welk bankrekeningnummer u het geld kunt overmaken. Vergeet niet uw naam en postadres te vermelden. De kosten bedragen €15,00 + €2,50 verzendkosten   

Hits: 126

Externe agenda van de vereniging Tribale Kunst en Cultuur

De vereniging Tribale Kunst en Cultuur brengt een maandelijks bijgewerkte Externe Agenda uit. De agenda is verdeeld in vier categorieën: Museale Exposities, Veilingen, Beurzen en Diverse Interessante Informatie.

Behalve dat u de agenda kunt bekijken of in uw favorieten kunt zetten kunt u een eigen bericht aan ons mailen over een expositie of opening van een atelier of van een wetenwaardigheid in de wereld van Tribale Kunst en Cultuur.

De Externe Agenda vindt hier: https://tribalekunstencultuur.org/externe-agenda/

Een bericht (liefst met foto) kunt u mailen naar: archieftribalekunst@gmail.com

Hits: 107

Boeken Albert Zonneveld

Albert Zonneveld (één van onze leden) publiceert boeken over de traditionele Wapens van de Indonesische Archipel . Zie onze pagina met publicaties van leden voor meer informatie. Deze boeken zijn op zich al collecters items en met de vele foto’s ook naslagwerken.

Hits: 125

Musea gaan 1 juni weer open

Hier vindt u de Externe Agenda van allerlei activiteiten die buiten onze Vereniging plaatsvinden. Het betreft data en andere gegevens over museumexposities, symposia, lezingen, beurzen, veilingen, vernissages bij galeries e.a. Kijk, om eventuele fouten uit te sluiten, vooral ook zelf via de hyperlinks op de websites van de betreffende evenementen.

Vanaf 1 juni mogen de musea weer open met inachtneming van de regels om afstand te houden.

In Duitsland zijn de musea nu al weer open, maar in Duitsland mag nu nog niet gereisd worden. Controleer per museum de openingstijden en de bezoekers voorschriften i.v.m. het Coronavirus. Bedenk daarbij dat het beleid van diverse overheden kan verschillen. En dat ondanks opening er soms nog niet naar toe gereisd mag worden.

Franse musea zijn allemaal nog gesloten

Beurzen zullen – naar wij aannemen – allemaal voorlopig niet doorgaan. Veel beurzen organiseren een online variant

Hits: 95

Oproep!! Karin van Paassen.

Ik stel een digitaal boekje samen met de naam MyJewel gevuld met foto’s en verhalen over sieraden van 100 mensen. Ik hoop van harte dat je daaraan mee wil doen.

We hebben allemaal wel een sieraad, dat je bijvoorbeeld erfde, dat je cadeau kreeg bij een bijzondere gebeurtenis, een vakantie herinnering, een onvergetelijke liefde, een spannende gebeurtenis, etc. Altijd opgeborgen in een doosje, of een sieraad dat je graag draagt.

Overal op de wereld verbinden tradities, verhalen, gebruiken en herinneringen en dragen mensen ze aan elkaar over met unieke verhalen. Sieraden hebben daarin een speciale, bijzondere en communicatieve betekenis. Zelfs in een sterk geglobaliseerde wereld hebben we behoefte om onze etniciteit, nationaliteit en identiteit uit te drukken met kleding en sieraden. Zoals bij geboorte, huwelijk, dood, initiatie of religieuze ceremonies. Ik organiseerde het project GrisGris (2014-2017) over de betekenis van sieraden. Ter inspiratie:

Gris Gris” exhibition in CODA museum, Apeldoorn

Gris Gris, jewellery with meaning Afl.1 ‘Bijtring’ English subtitled

Gris Gris, jewellery with meaning Afl 2 ‘Boomschors’ English subtitled

Gris Gris, jewellery with meaning Afl 3 ‘Vriendschapsring’ English subtiteld

Ik hoop dat je me een verhaal (max. 150 woorden) met de foto van het sieraad (JPG of TIFF, 2 of 3 MB) mailt:  kvanpaassen@upcmail.nl. Op facebook plaats ik om de dag een sieraad uit mijn collectie met een verhaal, ter inspiratie.

Karin van Paassen, www.karinvanpaassen.com

Hits: 140

Boeken troost in tijden van Corona

Net als iedereen blijven we thuis in deze weken of misschien wel maanden. Daarom hebben wij op onze website de pagina met verwijzingen naar boekhandelaren eens flink onder handen genomen. Zoekt u een boek of wilt u gewoon de verveling verdrijven met snuffelen in de enorme en prachtige voorraad boeken, dan nodigen wij u uit hier eens een kijkje te nemen.

De website is van de Nederlandse Verenging Tribale Kunst en Cultuur en is dus  in de Nederlandse taal, maar de pagina is voldoende overzichtelijk om ook te gebruiken als u Engels spreekt. U komt ook verwijzingen tegen naar Online bookshops in het Frans, Duits en Italiaans.

Hits: 93

Verzamelaarsbeurs op 5 april AFGELAST

Beste mensen,  

Met spijt in het hart hebben we moeten besluiten de verzamelaarsbeurs in Den Bosch voor dit jaar af te gelasten. Dit zal waarschijnlijk niet meer als een verrassing komen, gezien de ontwikkelingen van de laatste week. Volgend jaar gaan we er opnieuw voor. De gedane betalingen voor de beurs zullen teruggestort  worden.

Met vriendelijke groeten,
namens de organisatie van de beurs en bestuur,

Gertha en Sjoerd van ‘t Oever,
Dirk van Burgel,
Guus van de Boogaard 

Hits: 103