Welkom op de website van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur

De vereniging Tribale Kunst en Cultuur brengt geïnteresseerden en verzamelaars (beginnend en gevorderd) samen met deskundigen en musea, in een gemoedelijke niet elitaire sfeer.

Onder tribale kunst verstaan we voorwerpen vervaardigd door etnische, niet westerse, bevolkingsgroepen.
De voorwerpen zijn functioneel, niet zelden in spirituele zin, maar worden door de westerse mens vaak als kunst gezien en verzameld.

Leden ontvangen het kwartaalblad Tribale Kunst, onze Nieuwsbrief Footprints, kunnen deelnemen aan huisbezoeken en aan onze jaarlijkse beurs. Zie ook tabblad Berichten

Footprints is de digitale nieuwsbrief van onze vereniging met actuele informatie over allerlei activiteiten, zoals tentoonstellingen over tribale kunst en cultuur, veilingen, lezingen, muziek enz.

Onze website proberen we zo actueel en informatief mogelijk te houden o.a via het tabblad Externe Agenda.
De leden-pagina’s van de site zijn vanzelfsprekend alleen voor leden toegankelijk.

Weergaven: 92188

Contact

Weergaven: 4938