Help!!

Kent u iemand die kan helpen?

Al het werk binnen de vereniging wordt door vrijwilligers uitgevoerd. U zult begrijpen dat we daar regelmatig hulp bij zoeken (en soms stiekem Help!! bij denken.)

Wij zouden het zeer waarderen als u onderstaande bezigheden eens doorleest en overweegt of er iets bij zit waar u plezier in heeft om dat uit te voeren of dat u iemand kent die dat zou kunnen en misschien zou willen.

De omgangssfeer binnen de vereniging is gemoedelijk. Onze gezamenlijke cultuur is altijd uit te gaan van het plezier dat iemand zelf heeft in een bepaalde taak. We zoeken naar betrokkenheid niet naar werkdruk. Bij de alle taken is een inwerk- en leerperiode inbegrepen.

De meeste contacten vinden plaats via de Mail en via Zoom of Skype. Voor sommige zaken zijn basis digitale vaardigheden voldoende, voor andere is meer specialistische kennis nodig. Maar bijvoorbeeld WordPress – de software van de website – is niet al te moeilijk om te leren voor iemand die daar interesse in heeft.

U bent van harte welkom hier vragen te stellen of een boodschap achter laten.

Taken

VerantwoordelijkheidOmschrijvingTijdsbesteding
De vormgeving van ons kwartaalblad Tribale Kunst
Dit mag ook iemand van buiten de vereniging zijn.
Enige ervaring met Adobe Indesign of Adobe Photoshop of bijvoorbeeld Publisher zou heel mooi zijn, maar leergierigheid is ook een aanbeveling.
U krijgt de beschikking over een professioneel programma.
Wij komen vier keer per jaar bij elkaar voor een fysiek redactie overleg. (Reiskosten worden vergoed). Daarnaast vanzelfsprekend contact via telefoon, Zoom en Mail.
De samenwerking in de redactie is erg goed en de bijeenkomsten zijn er plezierig.
Uiteraard krijgt dit redactielid ook inbreng in de inhoud van het blad.
In overleg.
Onderhoud van de digitale bibliotheekOnze digitale bibliotheek bevat inmiddels zo’n 7000 PDF’s en Wordbestanden van artikelen en boeken. Deze bibliotheek bevind zich in Google Drive. Het voordeel daarvan is dat met zoekwoorden niet alleen titels maar de hele tekst doorzocht kan worden. Een deel is openbaar en een deel kan vanwege auteursrechten alleen door de redactie van Tribale Kunst gebruikt worden. Wel kunnen leden een zoekvraag indienen. Een andere taak is het het omzetten van titels die met een getal worden weergegeven naar een begrijpelijk titel in tekst. Het beter bekend maken van de bibliotheek en het technisch beheer bij Google zijn andere taken die bedacht kunnen worden bij deze activiteit.Dit kost zoveel tijd als u er in steekt. Een voorlopig redelijk gemiddelde zou zijn 4 uur per week.
Ondersteuning bij het maken van de nieuwsbrief FootprintsDe nieuwsbrief komt één maal per twee maanden uit en kent een aantal vaste rubrieken:
Nieuws uit de vereniging; Bijzondere boeken over tribale kunst; Websels (interessante websites); Het onbekende object; Te Zien en te Doen en natuurlijk andere actuele zaken en oproepen.
Het werk bestaat uit het speuren op internet naar één of meerdere van deze rubrieken en die omzetten naar een tekst voor de nieuwsbrief met bijbehorende foto’s. Een andere taak die eventueel gedaan kan worden is de opmaak van de nieuwsbrief.
Circa 16 uur per twee maanden
Het opzetten van een foto databankEr bestaan veel foto’s die vrijelijk gebruikt mogen worden. De vereniging heeft er al veel, maar die staan bij individuele leden op de harde schijf en zijn niet makkelijk toegankelijk. Het opzetten van een foto database (net als de bibliotheek in Google Drive? Of op een heel andere manier?) zou een vooruitgang betekenen en een mooie dienst voor onze leden.Zoveel tijd als u er in steekt. Een eerste opzet zal meer tijdvragen dan een regelmatig onderhoud.

De organisatie van de jaarlijkse Ruilbeurs
Dit is een taak die enkel een aantal maanden in het voorjaar actueel is. Deeltaken zijn: het bespreken van de ruimte; het inschrijven van leden die één of meerdere tafels willen huren; publiciteit; aanwezig zijn op de dag zelf; gezamenlijk de zaal klaar maken en opruimen; bijhouden van deelnemerslijsten en betalingen.De nadruk ligt vooralsnog op de maanden maart april. De schatting is ongeveer 15 uur per maand.
Organisatie van huisbezoekenRegelmatig gaan leden bij andere leden langs die een interessante verzameling hebben. In de regel proberen we dit 2 maal per jaar te organiseren. De taak kan ook gedeeld worden. Iemand doet het voorjaar en iemand anders het najaar. U of iemand van het bestuur moet het huisbezoek zelf ook bijwonen. Taken zijn: Leden met een interessante verzameling vinden en benaderen, (wij kennen er al wel een flink aantal) wervingsbrief voor deelnemers opstellen, bijeenkomst bijwonen. Reiskosten worden vergoed.Per huisbezoek (en dus per half jaar) circa 10 uur.
Organisatie van museumbezoek en relatie met museaDe relatie van de vereniging met musea is voor musea niet erg vanzelfsprekend. Soms ligt het aan personen soms aan de aanpak van de vereniging. Hoe het ook zij, veel leden stellen een gezamenlijk depot of museum bezoek één of twee keer per jaar zeer op prijs. Verschillende musea hebben een verschillend beleid. Deze inzet geldt apart voor de musea in Nederland en in België.Het opbouwen van een relatie is tijdrovend, maar is ook een keus. Een concreet bezoek organiseren kost geschat 15 uur per bezoek en dus per jaar of half jaar.
Beheerder WebsiteDeze taak bestaat uit twee onderdelen. De eerste is het journalistiek beheer, D.w.z. teksten schrijven, pagina’s maken inclusief afbeeldingen, Berichten plaatsen. Hiervoor zijn journalistieke en artistieke vaardigheden belangrijker dan de digitale (die kunnen in relatief korte tijd worden aangeleerd.) De tweede is het technisch beheer. D.w.z. beveiliging, het contact met de provider, de technische inrichting bij de provider. Deze laatste taak vergt meer inzicht en doorzettingsvermogen van de techniek achter websites. Afhankelijk van eigen kennis en mogelijkheden gemiddeld een paar uur per week.
Het bijhouden van de Externe AgendaOp onze website houden we een overzicht bij van activiteiten op het terrein van tribale kunst. Deze pagina wordt iedere maand vernieuwd. Vermeld worden exposities van musea, veilingen, beurzen, lezingen en cursussen, kortom alles wat op dit terrein te zien en te doen is. Gedeeltelijk wordt deze lijst in de nieuwsbrief opgenomen.Circa 6 uur per maand
Het bijhouden van het adressen systeemDe vereniging houdt de adres informatie bij in het adressen systeem PerfectView. Dit systeem staat in de Cloud bij het gelijknamige bedrijf. Taken hier zijn het toevoegen en verwijderen van leden, wijzigen van adres gegevens en het maken van uitdraaien voor de verzendlijst van Tribale Kunst of voor activiteiten, zoals huisbezoek en Beurs. Circa 4 uur per maand verdeeld in kleine beetjes tijd per week.

Weergaven: 620