Redactie

Redacteuren: Herman Bakker, Maureen Hulshoff, Aad van den Ende, Martin Lagrian, Herman van Bleisem, Justus Houthuesen. (Zie hier voor specifieke functies)

Beeldredacteur: André Smit

Vormgever: Ger Schoolenaar

Corrector: Ria van den Boogaard

Kopij en reacties gaarne sturen naar: tkcredactie@gmail.com. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van artikelen van derden.

Er is naar gestreefd de wettelijke bepalingen met betrekking tot auteursrecht na te leven. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de uitgever wenden. Bij overname, gaarne overleg.

Weergaven: 442