Verklaring omtrent authenticiteit van tribale objecten

Binnen bestuur en redactie is vrijwel permanent een discussie in hoeverre we bij onze uitingen en activiteiten rekening moeten houden met het aspect authenticiteit.

Wij achten authenticiteit een belangrijk aspect en met enige regelmaat ontvangt het bestuur mondeling en per email een signaal waarin leden ons wijzen op het feit dat in een activiteit stukken zijn/worden getoond waarvan de authenticiteit niet vaststaat. Dat varieert van de locatie waar we de ledenvergadering houden, de beurs, de digitale beurs tijdens de Corona pandemie en huisbezoeken tot stukken in het tijdschrift en foto’s op de website. 

Het is echter ook voor iedereen duidelijk dat onze vereniging open staat voor zowel verzamelaars van authentieke etnische kunst als van stukken waarvan de authenticiteit niet vaststaat of zelfs afstand nemen ten opzichte van het vraagstuk van authenticiteit. Hoewel wij altijd duidelijk hebben gemaakt als vereniging geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van objecten te (kunnen) dragen, willen wij in de toekomst meer expliciet vermelden geen formele uitspraak te kunnen doen over de vraag of een object authentiek is of niet. Wij nemen ons voor dit vraagstuk opnieuw te bespreken en hierover een verklaring op onze website op te nemen.

Los daarvan streven wij ernaar in het tijdschrift geen afbeeldingen te plaatsen van objecten waarvan de authenticiteit niet vaststaat en als het niet-authentieke objecten betreft dit te vermelden.

Wij hopen dat iedereen zich realiseert dat deze vraag vaak dilemma’s met zich meebrengt. Wat te doen als een lid een artikel voor het tijdschrift instuurt vergezeld van een afbeelding van een evident niet-authentiek object? Vanzelfsprekend zijn er gelijksoortige dilemma’s bij huisbezoeken en bij bijvoorbeeld de beurs die wij jaarlijks organiseren. Er zullen dus altijd weer meningen, vragen en discussies zijn, maar wij achten het een illusie dat hierin volledige eenheid en zuiverheid te bereiken is. Wij gaan er vanuit dat gesprekken hierover op een verbindende en beschaafde manier gevoerd kunnen worden.

Het is duidelijk dat er een relatie is tussen de prijs en de kwaliteit van een object. Wij, als bestuur, zijn van oordeel dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor een aankoop. We raden wel iedereen die een kostbaar object wil aanschaffen aan zich ter zake deugdelijk te laten adviseren. 

Ook met betrekking tot hetgeen op de locatie van de ALV dit jaar in Oudenbosch door het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum getoond wordt, spreekt het bestuur zich nadrukkelijk niet uit over de authenticiteit van de getoonde objecten.

Bezoeken: 281

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *