Ontwikkelingsprojecten

De Vereniging Tribale Kunst en Cultuur wil met deze pagina vooral publicitaire ruimte geven aan kleinschalige participatieve ontwikkelingssamenwerking, dat wil zeggen aan projecten die samen met lokale bevolking worden ontwikkeld en in stand gehouden en met respect voor de lokale cultuur worden uitgevoerd.

Dogon Onderwijs
Met bijna 25 jaar ervaring en een breed professioneel team in Nederland werken wij aan kennisdeling en partnerschap. Nog steeds in nauwe samenwerking met onze partnerorganisatie (ADI) in Mali. Initiatieven die door hen worden aangedragen ondersteunen wij vanuit Nederland. We lossen niet op, maar trainen. Géven niet, maar ontwikkelen. Geen pomp zonder eigenaar, geen school zonder onderwijssysteem. Lokaal leiderschap, dáár gaat het om. Een geïntegreerde aanpak van alle werkvelden om lokaal ondernemerschap en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Van uienproductie door vrouwen, tot steenproductie door de bouwers en installatie van pompen en zonne-energie, of boomkwekerijen om de verwoestijning te bestrijden. Dat is duurzame ontwikkeling.
Dogon vrouweninitiatief
Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In Afrika zijn vrouwen de spil in de keten van voedsel verbouwen, verwerken en verkopen. Als het goed gaat met de vrouwen, gaat het goed met het gezin, de familie en uiteindelijk de hele gemeenschap. Investeren in vrouwen is dus investeren in een duurzame toekomst.
Partners Pays-Dogon stimuleert en ondersteunt de Dogon vrouwen en biedt hen de middelen om eigen initiatief tot uitvoering te brengen. Inmiddels zijn 75 vrouwengroepen, met in totaal 8000 vrouwen, aangesloten bij onze partnerorganisatie ADI. Zij krijgen ondersteuning vanuit de vier épicentra van ADI in Sangha, Koundou, Kamba en Plaine.
Silent Work
We zijn een zilveren schakeltje in een gouden ketting. Wij zijn Afrikaans-Nederlands. Wij luisteren, wij leren en laten Afrikaanse leefwijzen, vragen en plannen leiden. Zonder de westerse te vergeten. Met vriendschap, vertrouwen en geduld gaan we duurzame relaties voor bijzondere projecten aan. Zo komen we waar anderen geen toegang krijgen.
Madamfo
In Galerie Afrika aan de Waal kunt terecht voor etnografica uit Afrika. De galerie heeft geen winstoogmerk. De opbrengst uit de verkoop komt ten goede aan de stichting Madamfo (madamfo.com/), die projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs in Ghana realiseert.
Wim Levens en Karin Westra zijn zelf verzamelaars van Afrikaanse kunst. In 2003 hebben zij hun eerste kunstbeurs georganiseerd met 25 kunstenaars. Sindsdien zijn een groot aantal succesvolle exposities en beurzen georganiseerd met als centraal thema Afrika. In 2008 kwam een droom uit: in een boerderij in de Betuwe openden ze hun galerie. Wim heeft van 1980 tot 1983 als tropenarts in Afrika gewerkt en is toen begonnen met het verzamelen van etnografica. Deze collectie vormt de basis van de galerie. Objecten zijn tevens afkomstig uit verzamelingen, zijn op beurzen en veilingen gekocht en ten dele ook in Afrika verworven. 
Stichting Scholen in Mali
Op verzoek van de CGS (Schoolouders comité) geeft de stichting ondersteuning aan de basisschool in het Saheldorp Sareseyni, gelegen langs de Niger. De ondersteuning bestaat uit schoolmateriaal en educatief materiaal gericht op de creatieve ontwikkeling van de scholieren. Een kleine leeszaal werd gebouwd in maart 2009 met basic meubilair; kasten, hutkisten en vloermatten.


Zie voor een verdere toelichting op deze pagina de tekst hieronder

Nut en noodzaak[1]

Ontwikkelingssamenwerking is een sector met vele vormen en methoden. Naast de inzet van onze overheid, bedrijven en grote maatschappelijke organisaties zijn er ook kleinschalige projecten van lagere overheden en particulieren. Hoewel er kritiek is dat hulp niet altijd effectief is, soms afhankelijkheid veroorzaakt, vernederend is of eigen initiatief remt, zijn er ook voorbeelden te over van projecten die uitstekend werk doen in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, bevordering van een rechtsstaat, democratie of landbouw.

In ons netwerk zijn meerdere mensen, die vertrouwd zijn met – delen van – Afrika of andere plekken in de derde wereld. Personen die soms ook zelf betrokken zijn bij projecten, die structureel bijdragen aan verbetering in de omstandigheden van de bevolking, die het om allerlei redenen veel minder goed getroffen heeft dan wij.

Aan betrokken mensen vragen we om ‘hun’ project hier kenbaar te maken.

Daarbij bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek of in een artikeltje in onze nieuwsbrief Footprints meer over dat project kenbaar te maken. Want die projecten, hoe klein soms ook, zijn vaak projecten die een plaats hebben verworven binnen de lokale cultuur. Die  projectmatige aanpak vanuit particulier initiatief biedt – naast de inspanningen van overheden en grote maatschappelijke organisaties – een interessante blik in lokale culturen.
Daar willen wij best graag wat van horen en zien. Dus meld je met de stichting of instelling, waar je achter staat! Je hoeft zelf geen deel van zo’n organisatie uit te maken. Weet je van een goed project? Mail het ons op tribalekunstencultuur@gmail.com en wij nemen dat project op deze in deze pagina en geven door middel van een hyperlink weer hoe je informatie over die stichting kunt krijgen.

 

[1] De pagina is enkel een handreiking aan de leden van onze vereniging en aan ons netwerk. Alle contacten met de genoemde projecten vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende initiatieven en de mensen die hen steunen of er anderszins contact mee hebben.

Weergaven: 380