De Oudere Verzamelaar

Vele leden van de vereniging Tribale Kunst en Cultuur hebben (bijna) een leeftijd bereikt die het nodig maakt eens na te denken over wat er na overlijden met de collectie zou moeten gebeuren.

Wij horen bovendien van veel leden dat hun kinderen of andere erfgenamen nauwelijks tot geen belangstelling hebben voor een etnografische verzameling.

In de onderstaande pagina’s vindt u ideeën om de collectie zelf bij leven (of na overlijden door de erfgenamen) af te stoten, voort te zetten of in kaart te brengen. We proberen om de ervaringen die hiermee zijn opgedaan te beschrijven en in te schatten.

Wat te doen bij beëindiging van een verzameling etnografica ?

Inventarisatie van de mogelijkheden van digitale catalogisering van etnografische voorwerpen. Een werkdocument.

Suggesties voor het inrichten van de collectie software

Weergaven: 724