Formele documenten

De Vereniging Tribale Kunst en Cultuur staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68755104.

In dit menu onderdeel vindt u de formele documenten van onze vereniging. Om zo transparant mogelijk te zijn vindt u soms ook documenten die nog in concept zijn en bijvoorbeeld nog door de algemene leden vergadering definitief moeten worden goedgekeurd, maar al wel richtinggevend zijn voor het verenigingsbeleid.

Als u over enig document opmerkingen of vragen heeft kunt u die in het menu Contact weergeven. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie van ons.

Missie en kernwaarden

Positionering TKC – Kerngedachte voor verenigingsbeleid

Statuten

Om de statuten te lezen klinkt u op onderstaande pdf file, u krijgt dan een gescand afschrift van de vaststelling van de statuten van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur opgemaakt door Wijnbeld Notarissen op 12 mei 2017.

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement (HHR) van de Vereniging is in concept gereed en staat vanaf heden, 28-5-2018 op de website open voor commentaar. Het HHR zal in de jaarvergadering op 3 februari 2019 aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Privacyverklaring


Vereniging Tribale Kunst en Cultuur verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Tribale Kunst en Cultuur en de aangesloten Vereniging Tribale Kunst en Cultuurgroepen.

Privacybeleid

Op deze pagina vindt u het Werkdocument Privacybeleid. In het document heeft het bestuur vastgelegd welke gegevens van leden verzameld worden, hoe dat moet gebeuren, wat de rechten van leden zijn en wat er in de organisatie van de vereniging nog verbeterd moet worden. Bij privacy hoort transparantie en openstaan voor opemerkingen. Daarom kunt u ten alle tijden reageren op dit document via het menu contact. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Disclaimer

Onze media en applicaties zijn met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Vereniging Tribale Kunst en Cultuur tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Vereniging Tribale Kunst en Cultuur expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
De volledige tekst van onze disclaimer leest u in het bestand hieronder

Weergaven: 625