Instructie voor auteurs

U vindt een PDF van deze instructie hier

Het uitgangspunt voor het plaatsen van een artikel in Tribale Kunst is dat het artikel achtergrondinformatie geeft van tribale objecten en/of culturen.

Hieronder volgen beknopte aanwijzingen en tips voor het schrijven en inzenden van een artikel. Klikt men op de vet en onderstreept getypte woorden, dan zal een uitgebreide instructie zichtbaar worden.

1. Het artikel
1.1 Algemeen
Houd het onderwerp van je artikel klein. Beperk je tot

 • één aspect (bijvoorbeeld een bepaald type masker of beeld)
 • één culturele uiting (bijvoorbeeld een festival, een initiatie)
 • een bepaalde invalshoek (bijvoorbeeld de overeenkomsten of de verschillen in het gebruik van een bepaald voorwerp bij verschillende volken)

De redactie kan helpen bij het zoeken naar informatie, zowel vooraf als ter aanvulling van bepaalde aspecten

1.2 Het aantal woorden
De maximale lengte van een artikel is 1500-2000 woorden. De verhouding tekst/afbeeldingen is ongeveer 50/50. 1500-2000 woorden en 8-10 afbeeldingen maken zes pagina’s in het tijdschrift.
In sommige gevallen kan na overleg een artikel langer worden.
Een artikel voor de rubriek Nader Belicht heeft een iets andere invalshoek en heeft maximaal 450 woorden. Hetzelfde geldt voor de beschrijving van het object op het favoriete object van ….

1.3 De opbouw van de tekst
Elk artikel is opgebouwd uit

 • een intro van één of enkele zinnen om de lezer als het ware het artikel in te lokken (de redactie kan hierbij hulp bieden)
 • een korte inleiding
 • de verhandeling zelf (zie De tekst)
 • een afronding of afsluitende zin
 • een lijst met gebruikte bronnen (zie De bronnenlijst)

1.4 Het beeldmateriaal
De redactie plaatst uitsluitend beeldmateriaal dat vrij van auteursrecht is (zie Beeldmateriaal vrij van auteursrechten) of waarvoor zij toestemming heeft om het te plaatsen. De redactie kan helpen bij het vinden van geschikte afbeeldingen.

1.5 Een landkaart
Bij de meeste artikelen komt een landkaartje met daarop aangegeven het woongebied van de besproken volk. Meestal is dit kaartje gebaseerd op de verspreiding van de taal die door de betreffende volk gesproken wordt (etno-linguistische kaart).
Stuur een voorbeeld-kaartje van internet of uit een boek. De redactie kan dan een vectorkaart op internet zoeken, die aangepast wordt naar de wensen van de auteur. Er zijn echter wel beperkingen die te maken hebben met de leesbaarheid van de kaart. Het kaartje wordt in de meeste gevallen niet breder dan 1 kolom (± 7 cm) in het tijdschrift.

1.6 Verantwoordelijkheid

 • Alleen de auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel.
 • Geef duidelijk aan wanneer iets jouw eigen mening of conclusie is.

1.7 Plaatsing

 • Aan het plaatsen van een artikel in Tribale kunst zijn geen vergoedingen verbonden.
 • De redactie bepaalt welke artikelen er wanneer geplaatst worden.

2. De procedure
2.1 Overleg

 • Een auteur kan altijd vooraf met de redactie overleggen over een te schrijven artikel, bijvoorbeeld om na te gaan of er al een artikel bij de redactie ligt over het gekozen onderwerp.
 • Ook tijdens het schrijven kan de redactie helpen, zowel tekstueel als bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie of beeldmateriaal.

2.2 Het insturen

 • Stuur de concept-tekst met de door jou gekozen plaatjes naar de redactie (tkcredactie@gmail.com).
 • De foto’s hoeven in eerste instantie nog helemaal niet op kwaliteit te zijn, ze geven alleen aan wat je wilt/bedoelt.
 • Als de foto’s in de tekst van hoge resolutie zijn, moeten ze voor het verzenden gecomprimeerd worden (zie Het comprimeren van foto’s).
 • Natuurlijk moeten de foto’s later wel in hoge resolutie naar de redactie worden gestuurd. De foto’s moeten dan onbewerkt en in hoge resolutie per Wetransfer verstuurd worden naar tkcredactie@gmail.com. Bij het versturen van foto’s via de mail kan kwaliteit verloren gaan.

2.3 De correctie

 • De redactie zal het artikel beoordelen op inhoud en formulering. Ook zal gekeken worden of tekst van derden niet letterlijk overgenomen is, behalve natuurlijk als het een citaat betreft. De auteur krijgt het artikel terug met voorstellen tot verbetering en vragen bij onduidelijkheden.
 • De auteur bepaalt of hij het met de opmerkingen eens is. Hij stuurt het artikel retour met een goedkeuring, dan wel weerlegging op basis van argumenten van de opmerkingen.
 • Daar waar nodig worden aanvullingen op de tekst gemaakt.
 • Soms is het nodig dat het artikel nogmaals met opmerkingen naar de auteur gaat.
 • De auteur krijgt altijd de laatste tekstversie van het artikel te zien voordat het naar de vormgever gaat. Hierop kan de auteur reageren.
 • Na de vormgever gaat het opgemaakte artikel naar een eindcorrector. Deze kan alleen taalkundige veranderingen en fouten uit de opmaak aangeven.

Bezoeken: 394