Bronnenlijst

Wijze van noteren van de gebruikte bronnen volgens het APA-systeem  

In het artikel zelf wordt zo min mogelijk naar de gebruikte bron verwezen. Alleen als een afwijkende mening wordt gegeven, wordt in de tekst naar de bron verwezen (Achternaam auteur, jaartal). Deze regel is niet volgens het APA-systeem, maar door de TK-redactie ingevoerd.
In de bronnenlijst worden alle gebruikte bronnen opgenomen, ook internetsites. De lijst wordt gesplitst in literatuur, zijnde alle papieren bronnen en internet, zijnde alle op internet geraadpleegde bronnen.
Mondelinge mededelingen en correspondentie worden alleen in de tekst opgenomen.

1. Bronvermelding van tekst uit:
1.1 een boek

Achternaam, Initialen. (jaar van publicatie). Titel boek: eventueel subtitel. Plaats: Uitgever
Voorbeeld:
– Author, A.A. (1995). Afrikaanse maskers. Amsterdam: Art Books
– (bij twee auteurs) Author, A.A. & Author, B.B. (1995). Afrikaanse maskers. Amsterdam: Art Books
– (bij meer dan twee auteurs) Author, A.A. et al. (1995). Afrikaanse maskers. Amsterdam: Art Books


1.2 een artikel of hoofdstuk uit een geredigeerd boek

Achternaam, Initialen van de auteur van het hoofdstuk. (jaar van publicatie). Titel van het hoofdstuk (niet cursief). In Initialen en Achternaam (in die volgorde) van de redacteur. Titel van het geredigeerde boek: eventueel subtitel. Plaats: Uitgever
Voorbeeld:
– Author, A.A. (2008). De schoonheid van Baule-maskers. In E.E. Editor & F.F. Editor (Eds.). Afrikaanse maskers. Amsterdam: Art Books


1.3 een artikel uit een tijdschrift of krant

Achternaam auteur, Initialen (Publicatiedatum). Titel artikel: Eventueel subtitel. Naam van tijdschrift of krant, eventueel nummer van het tijdschrift, paginanummer(s).
Voorbeeld:
– Ouwerkerk, D. van & Grinten, J. van der (2004). De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie, 4, p. 11-13.
– Dongen, M. van (7 juli 2005). Bestuur hoofdstad is niet effectief. Volkskrant, p. 12.


1.4 een internetpagina

Achternaam auteur, Initialen. (jaar van publicatie). Titel van het document. Geraadpleegd maand jaar, adres website (URL)
òf De titel van de pagina (jaar van publicatie). In De naam van de website. Geraadpleegd maand jaar, adres website (URL)
Voorbeeld:
– Meijden, B. van der (1998). Schiphol als thema voor een geschiedenis-, internet- en/of profielwerkstuk. Geraadpleegd juli 2005, http://www.histopia.nl/schiphol.htm
– Fantasy coffin (z.j.) In Wikipedia. Geraadpleegd nov. 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_coffin

Als geen jaar bekend is, dan z.j. (zonder jaartal)

Als de internetpagina’s allemaal in dezelfde maand geraadpleegd zijn, kan volstaan worden met een eenmalige vermelding van maand en jaar.
Voorbeeld:
Websites, geraadpleegd jan. 2020
– Meijden, B. van der (1998). Schiphol als thema voor een geschiedenis-, internet- en/of profielwerkstuk. http://www.histopia.nl/schiphol.htm
– Fantasy coffin (z.j.) In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_coffin


1.5 een mondelinge mededeling/mail etc

Deze bron wordt alleen in de tekst vermeld, niet in de literatuurlijst omdat het niet opgezocht kan worden.
In de tekst (Initialen. Achternaam, pers. comm. datum jaartal)
Voorbeeld:
– ……. (R. Tschumi, pers. comm. 25 januari 2017) ……
– Volgens R. Tschumi (pers. comm. 25 januari 2017) ………


2. Bronvermelding van een afbeelding

– Direct na het onderschrift komt Foto (met hoofdletter en zonder :) (Voornaam en) Achternaam
Voorbeeld:
afb 2. De dagelijkse bijeenkomst in het gemeenschapshuis. Foto Alain Becker
– Als alle foto’s in een artikel van de auteur zelf of van een fotograaf zijn, dan wordt dit alleen in de kop van het artikel vermeld.

Weergaven: 110