Comprimeren

Het comprimeren van afbeeldingen in een word-document

Indien je document is gevuld met veel originele afbeeldingen, is zowel het versturen als het bewerken lastig, omdat het bestand te groot is geworden.
Dit probleem kan je oplossen door de afbeeldingen te comprimeren. Daardoor wordt het bestand een klein, gewoon per mail verstuurbaar bestand.

1. Comprimeren op een windows-pc

  • Klik op het tabblad Bestand.
  • Klik achtereenvolgens op Opties en op Geavanceerd.
  • In het dialoogvenster onder Grootte en kwaliteit van afbeelding (iets naar beneden scrollen) vink je de wijziging aan die je wilt toepassen op dit document.
  • Stel de Standaardresolutie in op 96 ppi en klik vervolgens op OK

2. Comprimeren op een Mac

  • Selecteer een van de afbeeldingen in het document. Er verschijnen witte blokjes op de hoeken van de afbeelding.
  • Klik in de menubalk bovenaan, helemaal rechts op Afbeeldingsopmaak. Vaak is de bladspiegel van het document te smal en moet je die eerst verbreden om deze optie te zien.

Er verschijnt een nieuwe menubalk

  • Klik in die balk op het pictogram   
  • Er verschijnt nu een dialoogvenster
  • Kies bij Afbeeldingskwaliteit voor E-mail (96 ppi) en kies bij Toepassen op voor Alle afbeeldingen in dit bestand.
  • Klik op OK.

De afbeeldingen in je bestand zijn nu gecomprimeerd, je bestand is (weer) hanteerbaar

Bezoeken: 51