Instructie voor het aanleveren van de tekst

Algemeen

Naast de inhoudelijke tips voor het schrijven van een artikel, zoals beschreven bij het eerste deel van deze handleiding bij de punten 1.1, 1.2 en 1.3 (terug naar hoofddocument), volgen hier nog enkele tekstuele aanwijzingen:

 • Breek de woorden aan het eind van een zin niet af met verbindingsstreepjes
 • Lever een niet-opgemaakte tekst in
 • Geef aan welke afbeelding waar in de tekst moet
 • Maak bij elke afbeelding een bijschrift
 • We gebruiken geen voetnoten
 • In de tekst zo min mogelijk verwijzen naar de lijst met bronnen. Mondelinge mededelingen worden wel in de tekst aangehaald, die staan niet in de lijst met bronnen.
 • We hanteren het APA-systeem om bronnen te vermelden, zie De bronnenlijst (beknopt) of http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-handleiding.pdf (uitgebreid)

Vreemde woorden altijd de eerste keer cursief zonder aanhalingstekens geschreven met tussen haakjes een korte toelichting. Daarna kan het woord gewoon gebruikt worden.
Zet altijd een verbindingsstreepje tussen een naam en een zelfstandig naamwoord. Voorbeeld: Mossi-popjes, Toeareg-slot

 • Namen van gebouwen, instellingen etc. niet cursief, geen aanhalingstekens
 • Voor Christus of na Christus afkorten als v.Chr. en n.Chr. met punten en zonder spatie!
 • Titels van boeken, films, kranten worden cursief geschreven
 • Citaat: tussen enkele aanhalingstekens
 • Citaat binnen citaat: tussen dubbele aanhalingsteken
 • Getallen onder de twintig worden met letters geschreven. Zie ook:https://onzetaal.nl/taaladvies/getallen-in-letters-of-cijfers/
 • Zet bij gebruik van een maateenheid het getal in cijfers (5 cm); achter de maateenheden geen punt. Zie bovengenoemde link.
 • Getallen van meer dan vier cijfers krijgen een punt na het duizendtal (25.000, maar 3500)
 • Geldbedragen die op hele eenheden afgerond zijn, hebben een streepje achter de komma
 • (€xx,-); na het muntteken staat geen spatie (€35,75)

Weergaven: 93