Nader Belicht

In deze rubriek is het de bedoeling dat een bepaald object centraal staat.
Allereerst geef je natuurlijk aan waar het object vandaan komt en door welke volk het gemaakt en gebruikt is. Het is niet de bedoeling om iets over een volk in zijn algemeenheid te vertellen.
Evenmin is het de bedoeling om uit te wijden over hoe men aan het object komt of waarom men het voorwerp speciaal waardeert (dat komt juist wél aan de orde als men een stukje voor de rubriek Het favoriete object van … schrijft).

Kortom het verhaal moet met name gaan over het voorwerp zelf en de bijzonderheden daarvan. De volgende aspecten kunnen bijvoorbeeld gedetailleerd aan bod komen:

 • de bijzonderheden over het vervaardigingsproces
 • de bijzondere positie van de maker
 • de gebruikte materialen
 • bij welke gelegenheden het voorwerp gebruikt wordt.

In principe beelden we het object paginagroot af en is de tekst beperkt tot de tegenoverliggende pagina (maximaal 450 woorden).
Soms kan het nuttig zijn om ter verduidelijking een of meer detailfoto’s op te nemen.

De tekst

 • Breek de woorden aan het eind van een zin niet af met verbindingsstreepjes
 • Lever een niet-opgemaakte tekst in
 • Vermeld eventuele bronnen (zie De bronnenlijst)

 
Verantwoordelijkheid

 • Alleen de auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel.
 • Geef duidelijk aan wanneer iets jouw eigen mening of conclusie is.

Het beeldmateriaal

 • Voor het maken van een mooie, bruikbare foto zie fotograferen van objecten
 • Voor het gebruikt van andermans foto’s zie rechtenvrij beeldmateriaal en kwaliteit beeldmateriaal
 • Er is een mogelijkheid om kosteloos het object te laten fotograferen op een van onze opnamelocaties [Buren (Gld), Amsterdam of Oud-Turnhout (België)]. Neem hiervoor contact op met de redactie (tkcredactie@gmail.com).

Het opsturen

 • Stuur de tekst in een word-bestand op naar tkcredactie@gmail.com
 • Stuur je onbewerkte foto per Wetransfer, eventueel met aanwijzingen voor uitsnedes etc.

De correctie

 • Een redactielid zal het artikel beoordelen op inhoud en formulering. Ook zal gekeken worden of de tekst van derden niet letterlijk overgenomen is, behalve natuurlijk als het een citaat betreft. De auteur krijgt het artikel terug met voorstellen tot verbetering en vragen bij onduidelijkheden.
 • De auteur bepaalt of hij het met de opmerkingen eens is. Hij stuurt het artikel retour met een goedkeuring, dan wel weerlegging op basis van argumenten van de opmerkingen.
 • Daar waar nodig worden aanvullingen op de tekst gemaakt.
 • Soms is het nodig dat het artikel nogmaals met opmerkingen naar de auteur gaat.
 • De auteur krijgt altijd de laatste tekstversie van het artikel te zien voordat het naar de vormgever gaat. Hierop kan de auteur reageren.
 • Na de vormgever gaat het opgemaakte artikel naar een eindcorrector. Deze kan alleen taalkundige veranderingen en fouten uit de opmaak aangeven.

Plaatsing

 • Aan het plaatsen van een artikel in Tribale kunst zijn geen vergoedingen verbonden.
 • De redactie bepaalt welke artikelen er wanneer geplaatst worden.

Weergaven: 61