Footprints december 2019

Beste Lezers van de Footprints, (inschrijven via Footprints@xs4all.nl)

Het maken van de rubrieken boeken en websels geeft altijd weer hoofdbrekens, vooral als je op onderwerpen stuit waarvan je geen enkel idee hebt of er bij de leden belangstelling voor bestaat. Het enige wat ik kan doen is het algemeen besef, dat onze leden voornamelijk zijn geïnteresseerd in Afrika gevolgd door Nieuw Guinea en in mindere mate in de rest van Oceanië en in Midden- , Zuid- en Noord Amerika .

Uw re-dacteur spreekt als wens uit voor 2020 dat er meer wensen geuit worden over de onderwerpen die in Foot-prints aandacht moeten krijgen. Hoewel een ieder zijn eigen redenen heeft om lid te zijn van de TKC bestaat een vereniging altijd uit leden die tezamen de vereniging vormen. Het is dus altijd goed om iets van u te laten horen om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken.

Kijk ook even naar pagina twee waar enige oproepen voor klussen staan. Rest mij een ieder prettige feestdagen te wensen en hoop velen van u te ontmoeten op de Algemene vergadering in Asten.

De redacteur, André Smit

Weergaven: 117

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *