Longread bij het tijdschrift Tribale Kunst september 2020 over de Belgische kolonist Alexandre Delcommune, Congo tijdens de jaren 1874-1893.

In het artikel wordt de avontuurlijke episode beschreven uit de beginperiode van de kolonisering van Congo, met commerciële vestigingen vanuit Nederland, Frankrijk, Engeland, Portugal. Een periode waarin iedereen nog het ‘recht’ had om initiatief te nemen en een handelsonderneming te vestigen. Zo was de Nederlander Anton Greshoff er ooit handelsagent voor de Nieuwe Afrikaanse Handels-Vennootschap, ook wel de Hollandaise genaamd.
Het speelt in een tijd waarin de lokale bevolking nog een reële macht had met een gewoonterecht dat naast het recht van de Europeanen bestond, waarin koningen en chefs nog de lokale macht uitoefenden, waar de Europeanen nog een taks betaalden aan de Congolese leiders voor elke handelswaar die werd aangekocht.

Weergaven: 172

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *