Footprints januari 2020

De nieuwsbrief januari 2020 van onze vereniging is uit.

Voor de leden van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur informatie over de Algemene Ledenvergadering aanstaande 9 februari in het Museum Klok en Peel.
Verder veel informatie over boeken, over musea en beurzen en over publicaties op internet.

Opgeven voor de nieuwsbrief kunt u via footprints@xs4all.nl

Hits: 102

Foute Boeken

Tot 1 maart 2020
Het Huis van het Boek
presenteert de tentoonstelling “Foute Boeken” een onthullende en tenenkrommende expositie over de neerbuigende manier waarop mensen met een donkere huidskleur in onze (jeugd)boeken werden weggezet.

Wie leest er nog zijn kinderen Oki en Doki bij de negers voor of Kuifje in Afrika? Hetzelfde geldt voor christelijke boeken waarin joodse kinderen worden bekeerd of ‘heidenen’ in Afrika door missie of zending. Ook is er aandacht voor de invloed van politieke propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, veelal via kinderboeken. De discussie over deze ‘foute’ boeken, die vaak in enorme oplagen zijn verspreid, raakt aan verrassend actuele thema’s, zoals racisme, seksisme en antisemitisme.

Ook is er aandacht voor de invloed van politieke propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, veelal via kinderboeken. De discussie over deze ‘foute’ boeken, die vaak in enorme oplagen zijn verspreid, raakt aan verrassend actuele thema’s, zoals racisme, seksisme en antisemitisme.

Hits: 217

Footprints december 2019

Beste Lezers van de Footprints, (inschrijven via Footprints@xs4all.nl)

Het maken van de rubrieken boeken en websels geeft altijd weer hoofdbrekens, vooral als je op onderwerpen stuit waarvan je geen enkel idee hebt of er bij de leden belangstelling voor bestaat. Het enige wat ik kan doen is het algemeen besef, dat onze leden voornamelijk zijn geïnteresseerd in Afrika gevolgd door Nieuw Guinea en in mindere mate in de rest van Oceanië en in Midden- , Zuid- en Noord Amerika .

Uw re-dacteur spreekt als wens uit voor 2020 dat er meer wensen geuit worden over de onderwerpen die in Foot-prints aandacht moeten krijgen. Hoewel een ieder zijn eigen redenen heeft om lid te zijn van de TKC bestaat een vereniging altijd uit leden die tezamen de vereniging vormen. Het is dus altijd goed om iets van u te laten horen om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken.

Kijk ook even naar pagina twee waar enige oproepen voor klussen staan. Rest mij een ieder prettige feestdagen te wensen en hoop velen van u te ontmoeten op de Algemene vergadering in Asten.

De redacteur, André Smit

Hits: 94

Footprints november is uit

Beste Lezers van de Footprints,

Met de feestdagen in zicht heb ik een flink aantal boeken waaronder een aantal zeer prij-zige voor op de verlanglijstjes verzameld alsmede een groot aantal websels om tijdens de feestdagen eens door te nemen. De organisatoren van onze ruilbeurs hebben weer een prachtige poster gemaakt voor de beurs in Den Bosch die nu voor het eerst (op pagina 3) maar zeker niet voor het laatst in de Footprints zal verschijnen.

De redacteur, André Smit
Footprints@xs4all.nl

Hits: 91

Huisbezoek bij dhr. Tony Jorissen in Hasselt, België, op 14 en 15 december.

U hebt hierover eerder twee ledenmails ontvangen.

Op zaterdag 14 december zijn, op moment van dit schrijven, nog twee plaatsen vrij. Zon-dag 15 december is volgeboekt.

Iedereen die zich aangemeld heeft ontvangt begin december de laatste informatie en een carpoollijst.

Opgeven bij tribalekunstencultuur@gmail.com (alleen voor zaterdag 14 december).

De hoofdredacteur van ons tijdschrift voegt hier nog het volgende aan toe:

“Het leven van het echtpaar Jorissen draait voor een belangrijk deel om kunst. Tony heeft een grote verzameling artefacten uit Afrika, voornamelijk uit Congo en hecht veel waarde aan authenticiteit. Hij organiseerde een eerste tentoonstelling van zijn collectie in zaal Onder De Toren in Hasselt in 2006, met uitgave van een bijhorende catalogus ‘Kunst van Congo’. In 2010 verscheen zijn boek ‘De Lunda en de Tchokwe van Shaba’, waarvoor hij uit de archieven van de minderbroeders kon putten. Hij was ook de bruikleengever en nauw betrokkene bij de samenstelling van de expositie in Museum DE MINDERE in St Truiden van 1 mei t/m 30 juni 2019, getiteld “Tempels’ Bantoefilosofie verBEELD”. Tempels had een zeer goed taalgevoel en sprak meerdere Bantoetalen. Hij verplaatste zich gedegen in de zeden en gewoonten van de Luba. In 1945 publiceerde hij zijn magnum opus “la philosophie Batoue” waarin hij een visie te berde bracht die haaks stond op het, vanuit het superioriteits gevoel van blanken voortkomende westerse denken. De kerngedachte was de evenwaardigheid van culturen en het enten van het christelijk gedachtengoed op de eigen denkwereld van de Afrikanen. Wij prijzen ons dan ook gelukkig dat Tony een artikel voor het binnenkort bij U in de bus vallende winternummer van Tribale kunst heeft geschreven. Zeker de deelnemers aan het huisbezoek aan Tony raden wij ten sterkste aan dit artikel voorafgaand aan het bezoek te lezen. Los van zijn collectie Afrika heeft Tony veel middeleeuwse religieuze sculpturen.”

Hits: 203

Jaarvergadering Vereniging Tribale Kunst en Cultuur 9 februari 2020 in het Museum Klok en Peel in Asten

  • Inloop 10.30, koffie met vlaai
  • Aansluitend ledenvergadering
  • Lunch aangeboden door onze vereniging
  • Mogelijk een lezing (invulling volgt nog)
  • Rondleiding Museum

Museum Klok & Peel

Ostaderstraat 23
5721 WC Asten

Internet     www.museumklokenpeel.nl
Telefoon     0493-691865
E-mail         info@museumklokenpeel.nl

Het programma ziet er als volgt uit:

Hits: 132